TERVEYS

TERVEYS

Sivulta > Suomen presa canario kanta <  löydät linkit kattaviin terveystilastoihin ja sukututkimuksiin koko Suomen Presa Canario kannasta.

Presa Canario ei ole mukana PEVISA ohjelmassa, mutta vastuuntuntoiset kasvattajat kuvaavat koiransa ja kannustavat myös kasvatinomistajia tutkituttamaan koiransa, koskien varsinkin lonkka- ja kyynärkuvauksia sekä selkäkuvausta.  Vuonna 2020 PCF ry lähti työstämään rodulle JTO:ta ja PEVISA -ohjelmaa rodun terveyden edistämisen vuoksi. 

Kikapoon tukee PEVISA -ohjelman luomista rodullemme ja tukee rodun terveysasioiden tietokantaa luomalla tutkimuksia virallisista ja epävirallisista terveystuloksista.

Oman korteni kekoon kannan myös maksamalla kasvattini viralliset luustokuvat lonkkien, kyynärien ja selän osalta. 

Järkevällä ja vastuuntuntoisella kasvatuksella voimme edesauttaa rodun terveenä pysymistä.

Canario on ruumiinrakenteeltaan hieman pidempi kuin korkea ja näin ollen suurempi paino sijoittuu etupäähän, jolloin varsinkin kyynärnivelten terveys on hyvin tärkeää. Viime vuosina myös canarioiden selkiä on tutkittu jonkin verran. Vuoden 2020 lopussa canarioiden selkiä on tutkittu 37 ja vain 9 sai täysin puhtaan tuloksen. Tästä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää, että kasvattajat tutkivat jalostuskoiriensa selkiä tulevaisuudessa laajemmin, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Myös jalostuksen ulkopuolelle jäävien koirien selät olisi hyvä tutkia virallisesti, jotta rodun selkätilanteesta saadaan mahdollisimman laaja kuva. 

Canario on raskasrakenteinen rotu. Koiran kasvuvaiheessa pitää olla tarkkana ja ottaa huomioon niin liikuntaan kuin ruokintaan liittyvät seikat. Koiran perusterveydestä huolehtiminen oikealla ravinnolla, riittävällä liikunnalla ja turvallisella ympäristöllä, joka sopii koiran rodunomaisille piirteille, on äärimmäisen tärkeää. On varottava liian nopeaa painon kasvua, ettei luusto kärsi siitä myöhemmin.

Hihnalenkkien lisäksi pennun on päästävä myös vapaasti juoksentelemaan metsään. "Vaikeissa" maastoissa liikkuminen vahvistaa pennun tasapainon kehittymistä, mutta on muistettava edetä kuitenkin pennun ehdoilla.

Canariolla voi ilmetä sairauksia niinkuin muissakin roduissa ilmenee.

Perinnölliset sairaudet ovat suurimmaksi osaksi vielä arvoitus, Presa Canario-kanta on Suomessa vielä hyvin pieni ja näin ollen kokemusta ei ole vielä kovin useasta yksilöstä. Myös maailmanlaajuisesti rotua on todella vähän tutkittu ja virallisia tutkimustuloksia on äärettömän vähän tiedossa.

Alla on listattu yleisimpiä vikoja ja sairauksia mitä tämän tyyppisillä koiraroduilla ilmenee, joten myös canario voi niihin sairastua.

- Lonkkanivelen dysplasia (HD)

- Kyynärniveldysplasia ( ED)

- DISTICHIASIS (ylimääräiset silmäripset tai ripsirivi)

- ENTROPION eli silmäluomen perinnöllinen sisäänpäinkiertymä

- EKTROPION eli silmäluomen perinnöllinen ulospäinkiertymä

- PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja

- PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI eli hereditäärinen katarakta samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan

- PURENTAVIAT ja HAMMASPUUTOKSET ovat yleisiä kaikissa koiraroduissa

- EPILEPSIA ELI KAATUMATAUTI on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö

- MUNUAISSAIRAUKSIA ilmenee suhteellisen yleisesti koirilla ja niitä tavataan useimmiten vanhemmilla eläimillä

- SPONDYLOSIS DEFORMANS eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta useilla roduilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla.

- RISTISITEEN REPEÄMÄ polven ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, ja sitä esiintyy monilla roduilla. Koiralla eturistisiteen repeämä voi olla myös trauman aiheuttama äkillinen tila.

- ALLERGIAT JA IHO-ONGELMAT

- SUOLISTO JA RUUANSULATUSONGELMAT

- SYDÄNSAIRAUDET