KIKAPOON

Kikapoon

Pienimuotoista FCI Presa Canario kasvatusta

Kennel Kikapoon takana toimii yrittäjänä työskentelevä Krista Back.

Olen ollut koirien parissa koko ikäni. Kipinä kasvatukseen syttyi saatuani seurata läheltä rakkaan "mummoni" kasvatustyötä. Ensimmäinen oma koirani, corgi Rölli, tuli minulle kodinvaihtajana. Rölli oli mitä parhain koira opettamaan minulle, mitä elämä koirien kanssa on. Röllin jälkeen minulla oli muutamia eri rotuisia koiria, mutta vasta presa canarion kohdalla rotu tuntui omalta.

Presa canario tuli minulle tutuksi vuonna 2009, kun ensimmäinen canarioni Xena muutti meille. Rodun parissa toimiminen on opettanut minulle paljon ja olen opiskellut ja kartuttanut tietoani ja saanut mahtavia ystäviä muista rodun harrastajista. Olen harrastanut canarioideni kanssa useita eri lajeja. Kokeilun kautta päälajeiksemme ovat muodostuneet suojelu, toko ja petojahti. Vuonna 2017 toteutin pitkäaikaisen haaveeni kasvattamisesta. Tavoitteenani on kasvattaa toimintakykyisiä ja mahdollisimman terveitä presa canarioita. Rodun toimintakyvyn ja terveyden parantaminen ja ylläpitäminen on minulle ensiarvoisen tärkeää. Pyrin myös ylläpitämään rodun käyttöominaisuuksia. 

Presa canario ei ole jokaisen ihmisen koira. Rodusta haaveilevan tulee ymmärtää, että canario vaatii paljon työtä ollakseen paras koira omistajalleen. Pitkäjänteinen vaivannäkö antaa parhaan tuloksen. En kasvata enkä halua kasvattaa presa canariosta "joka ihmisen koiraa", vaan tahdon säilyttää rodun alkuperäiset ominaisuudet kuitenkin nyky-yhteiskunnan asettamia haasteita silmällä pitäen. Minulle tärkeitä ominaisuuksia ovat viettikestävyys, aktiivisuus, monipuolisuus, tasapainoinen rakenne ja terveys.

Toimin ESTH ry:n hallituksessa ja kouluttajana Mäntsälässä. Olen myös rotuyhdistyksen hallituksessa. Hallitusurani aikana olen puoltanut ja ajanut rodun PEVISA-ohjelmaa läpi. Tätä kautta olen sekä joutunut että saanut perehtyä Suomen canariokannan historiaan, nykypopulaatioon ja terveyteen. Olen tehnyt PCF ry:lle laajoja taulukoita rotumme geenipoolista, terveydestä yms. Olen kouluttautunut ja kouluttaudun koirieni kanssa aktiivisesti eri kouluttajien opissa kehittyäkseni ohjaajana. Vuonna 2020 koirani Strong Guard Bianca saavutti ohjaamanani BH-koulutustunnuksen Suomen kaikkien aikojen toisena presa canariona.

Kasvattajana haluan olla kasvatinomistajieni tukena joka tilanteessa. Haluan jakaa niin ilot kuin surutkin ja opastaa siinä, millainen presa canario on rotuna, millaisia juuri minun käyttämäni linjat ovat ja kuinka kaikki tämä näkyy kasvateissani. Presa canarion omistaminen tuo omat haasteensa, joissa olen mielelläni apuna ja tukena.   

-Krista-

I am your friend,
your partner, your protector,
your dog.
You are my life,
and my leader. I will be yours,
faithful and true, till the last beat
of my heart.

In English


Presa Canario is not a breed for everyone. People dreaming about the breed need to understand it takes a lot of time and effort to be the best kind of dog for it's owner. Patience leads to the best results. I don't breed nor do I want to breed Presa Canarios as "everyone's dogs". I want to maintain their ability to work while also acknowledging the challenges modern society creates for a breed like this. Drive, activity, versatility, balanced conformation and health are traits I value high.

I am a board member in the Reg. Assoc. of Etelä-Suomen Työkoiraharrastajat and work as their trainer in Mäntsälä. I am also a board member of the national breed club. During my time there I've been working to create a PEVISA program (Finnish Kennelclub's program against inheritable diseases and structural malformations) for Presa Canarios. Due to this I've spent countless hours studying the history, current population and health of Finnish Presa Canarios. I've created many large scale diagrams about health, gene pool etc. for the Reg. Assoc. of Presa Canario Finland.I work actively under many trainers to develop my skills as a dog trainer and handler. In 2020 my dog Strong Guard Bianca passed the BH-test as the second ever Presa Canario in Finland.

As a breeder I want to offer my help, support and company in ups and downs. I am willing to help with any difficulty and question that may arise when you own a Presa Canario. I am very happy to tell you about the ancestors and the qualities of my own line. Owning a Presa Canario can create certain challenges I am willing to help with.  

Kennel Kikapoon prefix belongs to Krista Back.

I've been surrounded by dogs my whole life. The idea of breeding dogs was inspired by my dear "granny" and her breeding program.

My first dog Rölli, a corgi, came to me from another family. Rölli was the best kind of dog to teach me what it truly means to live with dogs. After Rölli passed away I tried a couple of different breeds until I found my true love in Presa Canario.

I first got to know the breed in 2009 when my first Presa Canario Xena moved in with us. Working around Presas has taught me a lot. I've been studying the breed a lot during the years and have gained many friends among other breed fanciers. I've tried multiple hobbies with my Presas. Our main focus currently is divided between obedience, IGP and Bulldog's Beast Catching.

In 2017 I fulfilled my old dream about breeding. My goal is to breed healthy Presa Canarios that are still fit for the job they were originally meant for. To maintain and further develop the working drive and health of the breed is my main focus. I also aim to breed Presas that are still fit for the job they were bred for in the past.