JALOSTUSKOIRIEN         TERVEYS-TIETOKANTA

Päivitetty joulukuussa 2020

Tiedostot on rakennettu käyttämällä Suomen kennelliiton virallista jalostustietojärjestelmää sekä Piia Säterin ja Eveliina Valtavainion kokoamaa ja ylläpitämää tilastoa presa canarioiden (FCI) virallisista ja epävirallisista terveystiedoista.

Kaikki kopioiminen ja jakaminen ilman lupaa on kiellettyä!

Material on this site is (c) Krista Back. All copying and re-posting without permission is prohibited.

Luvan kysyminen kikapoon.presacanario@gmail.com

Suomessa jalostukseen käytettyjen presa canarioiden terveys 

vuosina 2006 - 2020 

Pentueita tehty 57 kpl ja syntyneitä pentuja 431kpl.

Jotta presa canarion elinvoimaisuus ei huonone, vaan rotu kääntyy kohti terveempää rakennetta ja luustoa, on ensiarvoisen tärkeää, että kasvattajat tutkivat jalostuskoiransa laajasti Suomen Kennelliiton virallisilla terveystutkimuksilla. Vastuuntuntoinen pennunostaja vaatii kasvattajalta nähtäväkseen pentueen vanhempien viralliset terveystulokset ja tarkistaa ne Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. 


JALOSTUKSEEN KÄYTETYT NARTUT

Lonkat:

(terveet A-B 43% ( 36,84%) ei terveet C-D 56% (63,16% )

Suomessa arvostelussa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa: A- ei muutoksia, terve. B- lähes normaali. C- Lievä kasvuhäiriö. D-kohtalainen kasvuhäiriö. E- vaikea kasvuhäiriö.

A/A 12kpl 

A/C 1kpl  

B/A 2kpl

B/B 7kpl      

B/C 3kpl 

C/B 1kpl      

C/C 13kpl         

C/D 1kpl

D/C 2kpl

D/D 9kpl    

EI TUTKITTU 6kpl

Kyynäret:

0/0 42kpl

0/1  2kpl

1/0  1kpl

1/1  5kpl

2/1  1kpl

EI TUTKITTU 6kpl

Polvet:

0/0  20kpl

0/1 & 1/0  6kpl

EI TUTKITTU 31kpl


Selkä:

SP0 2kpl

SP1  1kpl

VA0  3kpl

LTV0 3kpl

LTV1  1kpl

EI TUTKITTU 52kpl

Sydän:

TERVE 22kpl

EI TUTKITTU 35kpl

Silmät:

PUHTAAT 14kpl

EI PUHTAAT 7kpl

EI TUTKITTU 36kpl

Distichiasis todettu 3kpl

Distichiasis lievä 2kpl

Distichiasis kohtalainen 1kpl

Ektooppinen cilia 2kpl

Silmäluomen kääntyminen 1kpl

TÄYSIN VIRALLISESTI TUTKIMATTOMIA NARTTUJA 6KPL 

JALOSTUKSEEN KÄYTETYT UROKSET

Lonkat:

(terveet A-B 45,61% ( 43,86%) ei terveet C-D 54.39% (56,14% )

Suomessa arvostelussa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa: A- ei muutoksia, terve. B- lähes normaali. C- Lievä kasvuhäiriö. D-kohtalainen kasvuhäiriö. E- vaikea kasvuhäiriö.

A/A 3kpl 

A/B 3kpl

B/A 3kpl

B/B 16kpl

B/C 1kpl

C/B 2kpl

C/C 18kpl

C/D 1kpl

D/D 6kpl

EI TUTKITTU 4kpl

Kyynäret:

Suomessa arvostelussa käytetään IEWG:n (International Elbow Working Group) esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa:

0/Ei muutoksia, Normaali kyynärnivel. 1/Lievät muutokset.Lievät nivelrikkomuutokset 2/Kohtalaiset muutokset. 3/Voimakkaat muutokset.

0/0 33kpl

0/1 7kpl

0/2 3kpl

1/0 2kpl

1/3 2kpl

3/3 5kpl

EI TUTKITTU 5kpl

Polvet:

0/0 25kpl

EI TUTKITTU 32kpl

Selkä:

SP0 6kpl

SP1 1kpl

VA0 6kpl

VA1 1kpl

LTV0 6kpl

LTV1 3kpl 

EI TUTKITTU 48kpl

Sydän:

TERVE 24kpl

EI TUTKITTU 33kpl

Silmät:

PUHTAAT 15kpl

EI PUHTAAT 7kpl

EI TUTKITTU 35kpl

Distichiasis lievä 6kpl

Distichiasis kohtalainen 1kpl


TÄYSIN VIRALLISESTI TUTKIMATTOMIA UROKSIA 5 KPL